Welkom op mijn persoonlijke website

Deze pagina geeft zelfstandigen die een eigen webpagina willen een overzicht van de mogelijkheden. De achtergrondfoto die je hier ziet is een voorbeeld. Je kunt je eigen foto aanleveren. Dat geldt voor de gehele webpagina. Je kunt twee foto's aanleveren of zelf plaatsen. Of wij dat doen is afhankelijk van het type abonnement die je kiest. De informatie die hieronder ingevuld is bevat informatie die zelfstandigen kunnen aanleveren om in te vullen. Onder mijn naam zie je ook social media icons. Hier kunnen je eigen links aan toegevoegd worden.

Over mezelf

Ik ben Cynthia Zweeris, geboren in 1985 en ik bied sinds 2011 consultancy diensten, trainingen en nog veel meer. Daarvoor was ik werkzaam in de jeugdsector, in de thuiszorg als zorgverlener en als gespecialiseerd begeleider voor cliënten met een psychiatrische aandoening of verslaving.

Toen ik begon was ik 18. Ik werkte naast mijn studie Sociaal Pedagogisch Werk, nadat ik een jaar in Griekenland had gewoond, in de thuiszorg. Zo kwam ik in aanraking met diverse doelgroepen als begeleider en zorgverlener. Daarna heb ik diverse trainingen gevolgd en ben gestart met consultancy diensten.

In de afgelopen jaren heb ik al tientallen organisaties onder andere ondersteund bij het behalen van een keurmerk. Gaandeweg zijn er vanuit klantvragen allerlei producten en diensten bij gekomen.

 

Voor wie

Ik ondersteun vanuit mijn bedrijven ECKG (voor volwassenenzorg), de Jeugdjurist (Jeugdsector) en Consultancy Zorg en Welzijn (VVT-sector) zelfstandigen en organisaties in de zorg-, welzijns- en jeugdsector.

Voor wie niet?

Ik bied de diensten minder in de curesector zoals ziekenhuizen en huisarsten. Daar ligt mijn kennis niet.

 

Wat doe ik

Ik ondersteun bij het voldoen aan wettelijke kaders en kwaliteitseisen. Dit is in allerlei vormen.

Ik bied consultancy, trainingen, zorgdocumenten, maak e-learningmodules en nog veel meer. Ik doe dat in samenwerking met het veld zoals zorgorganisaties en ervaringsdeskundigen.

Uiteindelijk gaat het om mensen waar je mee werkt. Alle regels zijn belangrijk, maar het moet wel passend zijn bij de situatie van de cliënt.

 

Waarom doe ik dit werk?

Vanuit mijn eigen rol als zorgverlener voordat ik begon met consultancy ligt mijn hart in de praktijk.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ik draag graag mijn kennis over en heb ook medewerkers met brede kennis en ervaring (in het veld).

 

Algemene gegevens

Naam organisatie – Consultancy Zorg en Welzijn
Adres – Houtschans 8, 2352 CG, Leiderdorp
Telefoonnummer
– 085-0656971
KVK nummer
– 68940467
Regio waar ik werk – Door heel Nederland
E-mailadres – info@czw-vvt.nl

Beroepsmatige gegevens

Functieniveau – consultant / trainer / intern auditor
Opleidingsniveau – Sociaal Pedagogisch Werker
BIG-registratienummer – Niet van toepassing
SKJ-registratienummer – Niet van toepassing

Kwaliteit

HKZ keurmerk – ZZP-ers zorg en welzijn
Lid van V&VN – Ja
Lid van branchevereniging – Ja
Klachtenregeling – Ja, lees hieronder meer

Bij afwezigheid

Als ik niet bereikbaar ben of afwezig dan word ik vervangen door: <invullen>.

Doelgroep & diensten

Doelgroepen

 • Chronische aandoening – Nee
 • Psychosociale problematiek– Nee
 • Psychiatrische problematiek – Nee
 • Psychogeriatrische problematiek – Nee
 • Palliatief terminale zorg – Nee
 • Verstandelijke beperking – Nee
 • Lichamelijke beperking – Nee
 • Visuele beperking – Nee
 • Anders – n.v.t.

Leeftijden

 • Kinderen t/m 18 jaar – Nee
 • Volwassenenzorg – Nee
 • Ouderenzorg – Nee

Type zorg

Welke zorg bied ik

 • Huishoudelijke zorg – Nee
 • Persoonlijke verzorging – Nee
 • Verpleging – Nee
 • Begeleiding – Nee
 • Behandeling – Nee
 • Dagbesteding – Nee
 • Anders – n.v.t.

 

Grenzen aan de zorg

Ik kan geen medisch technische zorg leveren zoals het aanleggen van pompen. Ook kan ik geen zorg aanbieden aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zoals schizofrenie.

 

Samenwerkingspartijen

Hier kan worden vastgelegd met wie je samenwerkt. Bijvoorbeeld met een bepaalde huisarts of groep zelfstandigen.

Contactformulier

Kosten

Financiering

PGB, ZIN, Particulier

Kader

Type financiering

Wlz, ZvW, WMO

Klachten

Aansluiting bij

Klachtenfunctionaris Geschillencommissie

Privacy

Zorgvuldige omgang

Download hier mijn privacyreglement